Circular Library

תמיכה באגודה היא תמיכה בסטודנטים!

התרומה שלך יכולה לעשות שינוי

אגודת הסטודנטים פועלת רבות לטובת רווחת הסטודנטים. אירועים, תכני העשרה, עזרה בירוקרטית ותוכנית חונכות הם חלק מהדברים שחברי האגודה עוסקים בהם בהתנדבות מדי יום, כדי להקל על הסטודנטים ולסייע להם, להנגיש להם כלי למידה וליצור אווירה סטודנטיאלית צעירה ופעילה בצפון

תרומתכם תתמוך בפעילויות אלה ותאפשר פתיחת יוזמות נוספות

אם אתם מאמינים שפעילות האגודה משמעותית, תוכלו להיכנס לקישור שיעלה פה בקרוב ולשלוח תרומה לאגודה שתיועד לפעילויות למען הסטודנטים