Lecture Room

לכל שאלה יש תשובה

במי במזכירות אפשר להיעזר

מירב ישראל: מתאמת סטודנטים

טלפון:  072-2644989

מייל: meirav.israel@biu.ac.il

שרון מינס: סגן מנהלי למשנה לדיקן לחינוך רפואי

טלפון: 072-264-4930
מייל: sharon.mines@biu.ac.il

איפה אפשר למצוא מלגות שוות

בעמוד לוח המלגות באתר הזה!

אילו חיסונים צריך עד תחילת הלימודים

תוכלו לראות את הפירוט בחוברת האגודה, דרך הקישור הזה shorturl.at/jpswQ

או במסמך מידע על חיסונים שניתן להורדה על ידי הלחיצה!

איפה אפשר למצוא חניה באזור הפקולטה?

במפה הבאה!

WhatsApp Image 2020-10-28 at 10.25.00.jp

איפה אפשר לרכוש ספרים חדשים במחיר סביר?

בלחיצה על - אתר הספרים של הפקולטה לרפואה בגליל!

אלה בעצם ספרים להזמנה מחברת 'ידע ספרים' 

WhatsApp Image 2020-10-28 at 10.30.15.jp